CYWILE MOGĄ ZAPOBIEC PRZESTĘPSTWOM

 

Jednym z najbardziej popularnych mitów związanych z bronią palną jest przekonanie, że skryte noszenie broni (i szeroko rozpowszechnione posiadanie broni) może spowodować wzrost przemocy i przestępczości. Co mogłoby mieć fatalne skutki dla społeczeństwa.

Niektóre kraje europejskie, jak Szwajcaria czy Republika Czeska znajdują się w czołówce rankingów ilości broni posiadanej przez cywilów, przy jednoczesnej wyjątkowo niskiej pozycji w rankingach przestępczości. Są to wystarczające przykłady na to, że takie czarne scenariusze są bardzo dalekie od prawdy.

Sama myśl, że potencjalna ofiara MOGŁABY stawić opór korzystając z broni, jest często wystarczająca do zapobieżenia przestępstwu czy atakowi terrorystycznemu, ponieważ takie osoby świadmie szukają ‘miękkich’ (czyli bezbronnych) celów do zaatakowania. Kraje z bardzo restrykcyjnymi przepisami do posiadania broni, jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja, zapewniają potencjalnym napastnikom nadmiar takich ‘miękkich’ celów znajdujących się często w ‘strefach wolnych od broni’, co tragicznie ilustrują sytuacje z Paryża, Nicei, Berlina, Londynu, Monachium i wielu innych miejsc w Europie.PRZESTĘPCY I TERRORYŚCI ZAWSZE ZDOBĘDĄ BROŃ

Ponad wszelką wątpliwość zostało udowodnione proste i straszne stwierdzenie – przestępcy i terroryści NIE PRZESTRZEGAJĄ PRAW DOTYCZĄCYCH POSIADANIA BRONI czy też wielu innych praw. Niezależnie od kraju i obowiązującego systemu prawnego przestępcy i terroryści zawsze znajdą sposób na zdobycie nielegalnej broni, aby zaatakować przestrzegającyh prawa obywateli.

Ograniczenie prawa do posiadania środków samoobrony pomaga jedynie napastnikowi – nigdy ofierze.

A kiedy porównamy ataki z wykorzystaniem broni palnej do ataków z ostrym narzędziem, różnica staje się jeszcze bardziej widoczna: w przypadku użycia oostrego narzędzia 47.5% ataków kończy się uszkodzeniem ciała, a 2.5% śmiercią. W przypadku posiadania broni palnej przez potencjalną ofiarę, 90% ataków kończy się bez jakiejkowliek przemocy. A zatem, broń palna ZAPOBIEGA ranom, a nawet śmierci, kiedy jest wykorzystywana do samoobrony.PROWADZI DO RZEZI

 

Każdy ma prawo do obrony życia, zdrowia i własności przed atakami. Samoobrona jest uznawana w systemach prawnych jako możliwość, ze względu na czas reakcji potrzebny Policji czy innym służbom na przybycie na miejsce zdażenia. Jakkowliek prawo do samoobrony nie jest podważane jako takie, wiele krajów europejskich odebrało swoim obywatelom narzędzia, dzięki którym mogliby skutecznie się bronić i zmuszając ich do polegania wyłącznie na sile fizycznej.

 

Niestety, większość napastników wybiera na ofiary osoby słabsze fizycznie, ze względu na to, że taka osoba nie będzie się w stanie skutecznie bronić. W przypadku silnej potencjalnej ofiary np. osoby, która uprawia sztuki walki – napastnicy działają w grupie – co staje się powszechną taktyką w wielu miastach Europy. Samoobrona bez broni, w przypadku grupy napastników, nie jest opcją dla przeciętnej osoby – młodej, starszej lub po prostu słabszej.

 

A jak pokazały strzelaniny w klubie Bataclan czy centrum handlowym Olympia, rozbrojeni obywatele stają się setkami potencjalnych ofiar. Strzelanina w kinie w Aurora czy strzelanina w Szkole Podstawowej w Sandy Hook w USA, atak na Centrum Handlowe Westgate w Nairobi, w Kenii, udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że tworzenie ‘stref wolnych od broni’, to w istocie tworzenie potencjalnych terenów łowieckich dla psychopatów.PIERWSZA POMOC

 

Możemy mieć do czynienia z sytuacjami w których wymagana jest natychmiastowa reakcja, ale zawodowcy będą potrzebowali co najmniej minut do przybycia na miejsce zdarzenia – licząc od momentu. kiedy otrzymali informację o zdarzeniu. Co najbardziej tragiczne, zgłoszenie strzelaniny na policję czy do innych służb jest z reguły możliwe dopiero po jej zakończeniu, przez osoby, które przeżyły atak. Właśnie z tego powodu, nasze społeczeństwa powinny być zachęcane do brania udziału w kursach pierwszej pomocy , reagowania na pożary, korzystania z apteczek itp.  Żadne z tych narzędzi nie zastąpi straży pożarnej czy też pogotowania ratunkowego, le są w stanie poprawić przeżywalność wśród ofiar.

Jenocześnie, w przypadku pożarów, czy wypadŻów drogowych, w których występują ofiary, potrzeba natychmiastowej reakcji przez kogokolwiek znajdującego się na miejscu zdarzenia, nie jest kwestionowana, a wręcz oczekiwana i często wymagana prawnie. A politycy w dalszym ciągu nie chcą przyjąć do wiadomości, że takie same działania są niezbędne, do skutecznej samoobrony w przypadku skierowanych w nas działań przestępczych.ŻĄDAMY

 

Opinia europejskich polityków i decydentów, na poziomie narodowym i ponad-narodowym musi się drastycznie zmienić.
Obecnie europejscy politycy debatują nad dalszymi obostrzeniami w prawie do posiadania broni, dla przestrzegających prawa obywateli. Chcą to osiągnąć poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu posiadania kilku kolejnych kategorii broni palnej, a także niektórych rodzajów magazynków.
Stoi w całkowitej sprzeczności z logicznymi diziałaniami mającymi na celu rozwiązanie prawdziwego problemu. Nie tylko wszystkie propozycje dalszych ograniczeń powinny być natychmiast anulowane. Państwa Członkowskie oraz agendy europejskie powinny natychmiast wprowadzić przepisy pozwalające przestrzegającym prawa obywatelom na skryte noszenie broni palnej w celach samoobrony. Niezależnie od potencjalnego źródła zagrożenia..


PRAWORZĄDNI

Każda osoba, która chciałaby nosić ukrytą broń w celach samoobrony, nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa pospolite.
GODNI ZAUFANIA

Rządy krajowe kontrolują osoby posiadające broń.
PRZESZKOLENI

Prawidłowe przeszkolenie w strzelaniu defensywnym jest kamieniem węgielnym naszego programu.To prawo powinno być bezwarunkowo uznane przez całą Wspólnotę Europejską i wzajemnie uznawane w krajach członkowskich, niezależnie od pewnych różnic w lokalnym prawie do posiadania broni – jeżeli nie poprzez natychmiastowązmianę tychże praw, to przynajmniej przez niesienie wszelkiej uznaniowości w wydawaniu pozwoleń na skryte noszenie broni.

Zadajcie sobie pytanie: “Jeśli żylibyśmy w Denver, Colorado, czy też Teksas, to czy ci złoczyńcy byliby w stanie, godzinami czy też dniami, bezkarnie strzelać do przypadkowych ludzi? To, co staramy się powiedzieć, to to, że policje w wielu krajach świata rewidują swoje poglądy na temat posiadania broni. Co więcej, obywatele zaczynają kwestionować te same prawa. Pytanie jest proste i brzmi: ‘Czy uzbrojony obywatel jest obecnie, w czasach pogłębiających się zagrożeń terrorystycznych,  bardziej czy mniej potrzebny społeczeństwu?’ To powinno zostać przedystkutowane.”
– Ronald Kenneth Noble, były sekretarz Generalny INTERPOLu po strzelaninie w centrum handlowym Westgate w Nairobi, gdzie zginęło 67 osób a 175 zostało rannych. 18 miesięcy później ta sama grupa terrorystyczna zastrzeliła 147 studentów uniwersytetu. 

Oświadczenie Joe Bauers, osoby, która przeżyła masakrę w klubie Bataclan

“Gdybym ja, lub inni praworządni obywatele byli uzbrojeni tej nocy, nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zareagować efektywnie. Ale patrząc na ilość ofiar, myślę, że nie mogłoby być gorzej.

W mojej opinii, nowe zagrożenie stworzone przez islamski terroryzm powinno zmusić nas do zastanowienia się nad zasadami przechowywania i noszenia broni we Francji, i w całej Europie.”

Przeczytaj całe oświadczenie

 
 

Były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, płk. Jacek Mąka

“…twierdzam, że posiadacze broni, w tym sportowej mogą być istotnym, pożądanym elementem subsydiującym system porządku, ładu i bezpieczeństwa naszego kraju”

Przeczytaj całe oświadczenie

 

 
 

Były żołnierz, Jon Price

“(…) gdybyśmy mieli prawo do noszenia broni palnej, jak ma to miejsce w innych krajach europejskich, zwykli obywatele byliby w stanie zapobiec wielu śmierciom, działając w samoobronie.”

Przeczytaj całe oświadczenie

 

WIADOMOŚCI

 

Sign up for news about our campaign

 
[newsletter_form type=”minimal”]